Installation och Uppdatering WEBtid


Nyinstallation

  1. Lägg installationsprogrammet i en egen katalog på IIS:servern.
  2. Skapa en genväg med Administratörsrättigheter.
  3. Se till att alla Windows Update som rör .NET och ASP.NET är körda.

Installationshandledning (PDF)

Uppdatering

Installations-programmet måste köras på den maskin där IIS/WEBTID finns!
Ladda ner installationsprogrammet, ovan, och välj sedan Kör som administratör.
Klicka på knappen [ Uppdatering ].

SQL Server

SQL Server, gärna SQL Express, bör användas (istället för Access-databas).
SQL Server ger väldigt mycket högre prestanda, större säkerhet och ett mycket bättre flyt.

Grundkrav

.NET 4.5.1 eller nyare.
Windows Server, minst 2012 SP2 och mycket RAM (just fler användare desto mer RAM).
En snabb välutrustad dator med Windows 10 kan fungera om du endast har en handfull användare.

Plats

BYGGsamordarens databas och datafiler skall ligga på samma dator som IIS:en.

Installatör

Installation av bsoWEBserver (WEBTID) får endast göras av behörig och mycket kunnig samt erfaren IIS-tekniker. Saknar ni själva den kompetensen så förmedlar vi gärna uppdraget till duktiga och erfarna externa konsulter.

Video som visar inloggning och uppläggning av projekt