Kort om programmet

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen.


Ökade krav för entreprenörer

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. Samhället ställer större krav på bland annat dokumenterad kvalitet genom kontrollplaner och egenkontroller. Företagen själva ställer krav på att bli mer lönsamma, utnyttja sin tillgängliga tid effektivare och återanvända redan nedlagd tid på ett mer rationellt sätt.

Hjälper dig hålla ordning och reda

Rent konkret kan det gälla att upprätta och hålla reda på dokument på ett effektivt sätt, att dokumentera avvikelser, störningar och hinder på ett sätt som ger beställare underlag för beslut samtidigt som du har kontroll på ekonomin och debiteringsunderlag eller att återanvända information i ekonomisystemet för att göra ekonomiavstämning.

Tidplaner skall skapas och ritas på ett enkelt sätt. E-post är ett normalt inslag i entreprenader, den skall hanteras på ett bra sätt.
Att använda nedlagd tid på kalkyl i produktionsskedet, för ekonomiavstämning och för att rita tidplaner. Dagböcker som är lätta att E-posta till beställare och dessutom själv håller reda på vad som har hänt under dagen.

BYGGsamordnaren gör detta och mycket mer

Genom att bygga upp programvaran i programdelar (tex. dokument, avvikelser och tidplaner) kan projektledaren själv avgöra vilka delar som skall användas och i vilka projekt (alla delar finns alltid tillgängliga).

Alla programdelar är integrerade och information från en programdel användas i andra programdelar. Detta gäller till vissa delar även data som skapats i andra programvaror såsom ekonomisystem och kalkylsystem. Flera användare i systemet delar på SAMMA data, data som kanske uppstått i bokföringen i ett helt annat system (läs om Koppling till bokföring).

Projektorienterat verktyg

BYGGsamordnaren är projektorienterad, precis som projektledaren. Med det menar vi att allt som görs, dokument, avvikelser, dagböcker, ekonomiavstämningar etc. hör till ett projekt.

BYGGsamordnaren hanterar allt åt dig

BYGGsamordaren hanterar alla projekt och alla data åt dig. Detta medför att du aldrig behöver hitta på filnamn och kataloger osv åt dina dokument, det gör BYGGsamordaren åt dig. Alla medarbetare har samma struktur, alla hittar dokumenten.