Tidplan


BYGGsamordnarens tidplan räcker långt!

“Den duger inte till öresundsbron men den duger till mig” är ett citat från en av våra kunder angående tidplanen.

Det finns mer avancerade tidplaner men BYGGsamordnarens tiplan duger till väldigt, väldigt mycket.

Allmänt om tidplanen

Aktiviteternas namn skriver du rätt in i tidplanen. Du kan också lägga upp ett register med aktiviteter för att slippa skriva om samma aktivitet i nästa tidplan. Rita staplar gör du enkelt genom att helt enkelt peka och dra i själva kalenderdelen. Du kan också skriva in stapelns längd, i kolumnen veckodagar. Klicka och dra i stapeln för att flytta den, och ändra längden på stapeln.

Utskrift

BYGGsamordnaren justerar automatiskt så att tidplanen ryms på en sida. Stort papper i skrivaren = stor tidplan. Om du vill kan du stänga av automatiken och skriva ut tidplanen så att den täcker flera sidor.

E-post

Du skickar lätt tidplanen till andra, genom de inbyggda funktionerna. Tidplanen kan automatiskt konverteras till PDF-format för de mottagare som inte har BYGGsamordnaren.

Resurshantering

Du kan enkelt lägga in på varje tidsstapel hur mycket resurser du behöver. BYGGsamordnaren räknar då ut hur mycket tid som planerats in. I resurssammanställningen som syns i bilden ovan visas också hur många av varje resurs som behövs varje dag. Självklart kan du planera in flera olika resurser under samma tidsstapel.


Underaktiviteter

Genom att göra underaktiviteter så kan man både ha en detaljerad tidplan, och en översiktlig tidplan, på samma gång. Dessa gör du lätt genom att markera en rad och välja ”Gör till underaktivitet”.


Avstämning

BYGGsamordnaren har den hederliga ”snörprincipen” inbyggd så att du lätt kan presentera hur projektet går.

Koppling till budget (kalkylsystemet)

I budgeten så lägger man in den produktionsbudget som gäller för projektet. Denna kan med fördel läsas över från kalkylen. (Här finns också kopplingar till många andra kalkylsystem.) I budgeten finns normalt både tidsåtgång för aktiviteter och vad dessa skall kosta. När du gör en ny tidplan i ett projekt med en tidssatt budget, så får du automatiskt en fråga om budgeten skall utnyttjas för att lägga upp stommen för en tidplan. Då slipper du radda upp alla aktiviteter som ingår i budgeten och också att räkna ut hur mycket tid det finns kalkylerat för dessa.