Budget


Enkel budgethantering

I Budget hanterar du den produktionsbudget som du gör avstämningar och prognoser mot. Importrutiner gör det möjligt att läsa in kalkyler gjorda i andra program. Givetvis kan du lägga upp en budget direkt i BYGGsamordnaren. En budget som är inläst från ett kalkylsystem måste oftast omarbetas, produktionsanpassas, för att vara möjlig att följa upp emot.

Beroende på hur du vill göra din avstämning kan budgeten vara översiktlig eller detaljerad tex. uppdelad på konto, aktivitet och läge.

Du avgör själv var och hur du vill strukturera din budget för att bli ett bra underlag för avstämning.

  • Kalkyl gjord i BYGGsamordnarens kalkylprogram kan importeras till budget. Detta gäller även andra kalkylsystem tex Wikells Sektionsdata BYGG. Inläsning av budget kan även göras från textfil.
  • Budgeten kan struktureras efter projektets förutsättningar
  • Du kan modifiera och lägga till egna rader i budgeten. Saknar du en kalkyl att utgå ifrån kan hela budgeten läggas upp direkt i BYGGsamordnaren
  • Med begreppet “Utfört” anger du hur mycket av olika budgetposter som skall jämföras med de verkliga kostnaderna