ÄTA - Tilläggsarbeten


ÄTA, Tilläggsarbeten, Störningar och Hinder

Oförutsedda händelser kan utgöra en betydande del av entreprenaden. Dessutom har kraven på att underrätta beställaren om tilläggsarbeten ökat (AB 04). Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentationen finns. Med BYGGsamordnaren har du alla möjligheter att hålla reda på alla ÄTA-arbeten, störningar hinder osv. Integrationen med BYGGsamordnarens dagbok gör det än mer vattentätt.

Få betalt, ta betalt,  presentera och sammanställa

Det gäller att snyggt och enkelt presentera vad du vill ha betalt för. Det är lätt att registrera en ÄTA, prissätta den och e-posta den till beställaren.

Kostnader

Varje ÄTA har en kostnadssida för ingående kostnader. Denna kostnadsredovisning används som kalkyl för fast pris, och som kostnadsspecifikation för löpande räkning. Till din hjälp har du prislistor och resursregister.

Sammanställningar och beställarmöte

När du går in i avvikelsehanteringen har du alltid en aktuell förteckning över alla avvikelser. Du väljer själv vilka uppgifter du vill visa i sammanställningen. Givetvis summeras kostnader ihop så att du när som helst kan gå in och få en överblick över avvikelserna.

Direkt i listan ser du nedlagda kostnader, vilka besked som saknas, vilka avvikelser som är klara för fakturering. Här gör du också direkt sammanställningar till beställaren osv.

Att göra en presentation av sammanställningen på alla ÄTA där du har överlämnat kostnadsförslag inför ett beställarmöte är viktigt. Sammanställningen görs på ett par minuter och då har du även e-postat den till beställaren så att han kan ta ställning innan mötet. Om du är korrekt, undviks mycket diskussioner och du vinner förtroende.
Layouten kan du bestämma själv även för utskrift av sammanställningar. Alla vill ha snygga presentationer, ordning och reda, sådant bygger förtroende.

Bilder

Bilder lägger du in direkt i Tilläggsarbeten och de underlättar ofta beskrivningar av krångliga situationer.

Avstämning och prognos, integration

Kostnader som tas upp på kostnadssidan för ÄTA kompenserar även budgeten för de ökade kostnader som tilläggsarbetena medför. Samtidigt som du prissätter och presenterar dina tilläggsarbeten, så justerar du även din avstämning och underlättar prognosarbetet.