Inventarieregister


Inventarieregistret ger dig koll på maskinerna i dina projekt

BYGGsamordnarens inventarieregister är en funktion som ger dig möjlighet att veta vilka maskiner etc. som finns på ett visst projekt. För att hela tiden öka kontrollen.

Fördelar med inventarieregistret:

  • Hjälper dig hålla ordning på var dina inventarier befinner sig, alltså i vilket projekt.
  • Ger dig debiteringsunderlag för maskiner som varit i projekt.
  • Hjälper dig hålla reda på inköpsdatum och inköpsställe.
  • Dokument som tillhör inventariet (fakturakopior, manualer etc).