Private: Nyheter

Nordiska Entreprenadsystem och Byggsamverkan går samman och blir en ledande aktör för bygg- och entreprenadbranschen

29 June, 2020

Nordiska Entreprenadsystem och Byggsamverkan går samman och blir en ledande aktör för bygg- och entreprenadbranschen Snabbväxande Nordiska Entreprenadsystem med molnbaserade affärssystemet NEXT förvärvar väletablerade Byggsamverkan med projektledningssystemet Byggsamordnaren. Tillsammans bildar bolagen en marknadsledande aktör med affärs- och projektsystem för bygg- och entreprenadbranschen.

Kombinationen av två starka varumärken, kompletterande produktportföljer och en stor gemensam kundbas med nöjda kunder skapar goda förutsättningar att tillsammans utveckla affären med fortsatt stark tillväxt. – Vår målsättning är att vara den ledande leverantören för bygg-, entreprenad- och servicebranschen, med ett samlat erbjudande som utgör det naturliga valet för kunder som söker ett professionellt branschanpassat affärssystem, säger Gunilla Åberg, VD Nordiska Entreprenadsystem. Vi ser stora möjligheter för fortsatt stark expansion i Sverige, men även i Norden och övriga Europa. Samgåendet innebär att bolagen samlar expertis, lösningar och produkter som ger ett komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder. Byggsamverkans expertkunskaper inom operativ styrning av större entreprenader resulterar i en stor tillgång vid vidareutvecklingen av båda produkterna. Målet är att utgöra det operativa och affärskritiska navet hos entreprenadbolag. – För våra kunder innebär samgåendet ett breddat erbjudande, där bolagen gemensamt levererar funktionalitet och kompetens inom samtliga områden i byggbranschen. Det gemensamma bolaget får en stark position på marknaden och signalerar en långsiktig trygghet för både nya och befintliga kunder, säger Anders Jacobson, grundare av Nordiska Entreprenadsystem Både NEXT och Byggsamordnaren är etablerade varumärken med ledande produkter inom sina respektive branschsegment och det gemensamma bolaget får genom dessa ett brett och konkurrenskraftig erbjudande till marknaden. – Att gå samman med NEXT och få ta del av deras specialistkompetens kompletterar vårt erbjudande väl. För oss var det viktigt att hitta en partner som har samma värderingar och samma typ av kundrelationer som vi själva jobbar för, säger Stefan och Martin Gustafsson, grundare av Byggsamverkan.

Genom samgåendet blir vi en del av en större organisation med fler kompetenser, något som tillför våra kunder stor nytta. Investmentbolaget Monterro är sedan 2019 huvudägare i NEXT. Monterro har lång erfarenhet av att utveckla nordiska mjukvarubolag inom B2B och ser detta förvärv som en strategisk satsning. Tillsammans med ledningen i bolaget kommer de att arbeta vidare med att utveckla bolaget och accelerera den geografiska expansionen. Grundarna i Byggsamverkan går i samband med transaktionen också in som delägare i det gemensamma bolaget. För mer information, kontakta: Gunilla Åberg, VD Nordiska Entreprenadsystem, 0705-12 61 66 gunilla.aberg@nordsys.se Anders Jacobson, grundare Nordiska Entreprenadsystem, 0708-21 31 91 anders.jacobson@nordsys.se Stefan Gustafsson, grundare Byggsamverkan, 08-703 95 20 stefan@byggsamverkan.se Martin Gustafsson, grundare Byggsamverkan, 031-20 00 26 martin@byggsamverkan.se Gustav Lagercrantz, Managing Partner Monterro, Styrelseordförande Nordiska Entreprenadsystem 070-734 74 11 gustav.lagercrantz@monterro.se Om Byggsamverkan/Byggsamordnaren Byggsamverkan är med sitt projektledningssystem Byggsamordnaren en ledande aktör mot medelstora och stora entreprenadbolag i Sverige.

Tjänsten innehåller funktionalitet inom dokumenthantering, kalkylering, inköp, planering mm. Bolaget har ett starkt varumärke med en stor kundbas med över 1300 kunder och 20 000 användare. Bolaget grundades 2001, men har haft verksamhet i andra former sedan 1992. Kontor finns i Göteborg och Stockholm. www.byggsamverkan.se Om Nordiska Entreprenadsystem/NEXT Nordiska Entreprenadsystem utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Många av medarbetarna i bolaget har en bakgrund som projektledare och konsulter åt rikstäckande byggentreprenörer och har genom åren samlat på sig bred branscherfarenhet. Bolaget är Linköpingsbaserat med 40 medarbetare, drygt 500 kunder och över 17 000 användare i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. www.nordsys.se Om Monterro Monterro är en ledande investerare inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episerver och Orc Software arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt. Monterros partners har gemensamt en betydande andel av fondernas kapital motsvarande 30%. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört 12 investeringar samt 14 tillägginvesteringar. www.monterro.se