BYGGsamordnaren och NEXT – planen framåt


Ett sammangående mellan BYGGsamordnaren och NEXT är ett naturligt steg för att fortsatt kunna erbjuda marknaden ett professionellt projekt- och affärsstöd på både kort och lång sikt. Hur denna detta kommer utveckla sig kommer vi att beskriva nedan och försöka ge en transparent bild till er som kunder.

BYGGSAMORDNAREN och NEXT ÄR BÅDE LIKA OCH OLIKA


NEXT har sin bakgrund som affärsverktyg för byggverksamhet, service och inom mark och anläggning. BYGGsamordnaren är född och uppvuxen bland större entreprenadföretag där ursprungligt fokus har varit dokumentation och projektledning snarare än affär. Genom åren har produkterna närmat sig varandra funktionellt med målet för att skapa marknadens mest funktionella moderna affärsverktyg.

BYGGSAMORDNAREN

BYGGsamordnaren är kombination av en traditionell snabb och kraftfull Windows-baserad lösning och en modern molnbaserad lösning, där varje kund äger sin server och sätter upp sitt eget moln med hjälp av vår programvara. Alternativt kan BYGGsamordnaren installeras på en hyrd server i molnet. BYGGsamordnarens teknikplattform innehåller en palett av funktioner för att hantera allt från de små projekten till de större entreprenadprojekten. Utöver både djup och bred funktionalitet avseende projektekonomi för allt från de små till de större entreprenadprojekten och kopplingar till de flesta ekonomisystem finns integrerade rutiner för dokument- och mallhantering.

NEXT

NEXT är en molnbaserad tjänst som inte kräver egen server eller lokala installationer. Integrationerna mellan NEXT och ekonomi/löneprogram är kompletta där man slipper registrera data i flera system. För små och medelstora bolag innebär NEXT därmed ett molnbaserat affärssystem där informationen flödar sömlöst mellan delsystemen och där de tekniska kraven på egen hårdvara och installationer är minimala. NEXT är den moderna molnbaserade branschledande verktyget.

Kontunuitet och trygghet

NEXT och BYGGsamordnaren kommer under överskådlig framtid att leva vidare som de två unika produkter de är idag, och att de framåt kommer att erbjudas marknaden på detta sätt. Utveckling, kontinuerliga produktförbättringar, förvaltning och support kommer att rulla på enligt respektive produkts förutsättningar.

Nyfiken på NEXT?

Vi visar gärna NEXT för våra kunder som idag kör BYGGsamordnaren. Du kommer garanterat att känna igen funktionerna, men de är paketerade och integrerade på ett annat sätt. Värt att notera är att vi idag har flyttat ett betydande antal kunder från BYGGsamordaren till NEXT och att det finns väl upprättade rutiner för detta arbete!

ÄR DU INTRESSERAD AV NEXT?

Boka en demo här!
Eller kontakta oss via  sales@next-tech.com & 013 – 470 40 13 (val2)

Kundcase: Dextera Bygg ”Vi kom över till Next efter 10 år i Byggsamordnaren. Flera olika system, timrapportering och en trög manuell administration var vår akilleshäl. Nu är allting en enda maskin, och kopplingen mellan ekonomi och produktion flyter väldigt bra. Vi följer projekten per dag, per timme, per verktyg utan att missa småsaker som i slutet blir stora kostnader. Det är också roligt att se våra synpunkter bli verklighet eftersom Next fortsätter att utvecklas tillsammans med byggbranschen. Bra jobbat!” - Mika Dempe, Administratör, Dextera Bygg AB

- Mika Dempe, Administratör, Dextera Bygg AB