Programvara för att driva projekt,
göra affärer och tjäna pengar!
 
Gör som mer än 1400+ företag, använd BYGGsamordnaren.
 
Bygg, Mark / Anläggning, Ventilation, Plåt, Rör, El, Ställning, Byggledning, Projektstyrning, Listsättning, Maskin, Beställarledet .....
 
BYGGsamordnaren, en helintegrerad programvara som innehåller:
 
 
BYGGsamordnaren innehåller många funktioner som är unika för entreprenadbranschen samtidigt som den integrerar många av de programvaror som redan finns på marknaden till ett helhetskoncept.
 
Priset för en licens är 6.500 kr + moms (mer info)
 
WEB / Internet
Vill du över internet få tillgång till dina arbetsordrar/uppdrag, föra tid, skriva dagbok mm?
BYGGsamordnarens WEB-tilläggsmoduler möjliggör detta. Vi kallar det WEBTID.
 
PersonalLiggare
 
 
 
Nyheter
 
2020-11-12 Uppdatering av VISMA administration
Det är nu klarlagt vad som händer vid uppdateringen av nya versionen av Visma adm. Ur våran synvinkel så har vi inget som hindrar längre att ni uppdaterar Visma. Bara att installera.
 
 
 
Egenkontroller i Webtid och BYGGsamordnaren är ute på test
Flervalslistor för registrering av flera resurser i Webtid samtidigt.