WEBTID Plus


WEBTID Plus är en utökning av WEBTID.
Här kan du även föra Dagbok, skapa Avvikelser och godkänna (ange som kontrollerad) tid/material o dyl.

Dagbok

I princip, dagboksmodulen fast på webben.

  • Läsa, Skapa nytt, Ändra på, Radera
  • Väder
  • Närvarande Arbetsstyrka
  • Arbeten
  • Avvikelser o dyl
  • Kontroll och provning
  • Övriga Noteringar
  • Ladda upp/visa bilder
  • Skriva ut
  • E-posta

Avvikelser

Skapa avvikelser som sedan direkt går att föra tid/material på.
E-posta avvikelser som loggas och kan öppnas efteråt i BYGGsamordnaren.

Godkänna tid/material

I Tid/Mtrl rapporten kan du, om du har tilldelats sådana rättigheter, kontrollera/godkänna tid-rader (liksom material/maskin/ue-rader). På liknande sätt som du kan i BYGGsamordnaren.