Vi hjälper byggföretag att driva effektiva verksamheter


Byggsamverkan AB är ett företag som specialiserat sig på att underlätta produktion, utveckling och erfarenhetsåterföring i bygg-, installations- och konsultföretag.

Verksamheten består dels av utveckling av programvaror samt utbildning/tjänster inom projektering, kvalitetssäkring och byggstyrning.

Kombinationen av vår verksamhets olika inriktningar tillsammans med många års erfarenhet av produktion och utveckling ger oss en unik möjlighet att erbjuda byggbranschen produkter och tjänster som inte finns att tillgå eller utgör en brist.

Alla våra tjänster och produkter skall leda till lägre produktionskostnader för våra kunder.

I januari 2020 gick NEXT och Byggsamverkan samman i ett gemensamt bolag och skapade då Sveriges i särklass största kompetenscenter inom området ”projekt- och affärsverktyg i byggbranschen”. Syftet med sammangåendet är att skapa ett verktyg som kombinerar NEXTs moderna och mobila affärsystemskoncept med BYGGsamordnarens marknadsledande funktioner för att hantera entreprenadprocessen.

Läs mer om planen framåt.