Flexibilitet


Flexibilitet, vårt honnörsord

Flexibilitet är ett honnörsord för oss, din konkurrensfördel ligger i DITT sätt att arbeta, i DITT sätt att bemöta kunder och beställare, i DITT sätt att göra ekonomiavstämningar o.s.v. Detta är viktigt för oss, du skall kunna arbeta som du gjort men mer effektivt och rationellt.

Även tekniskt flexibel

Flexibiliteten finns även på en mer teknisk nivå. Du kan tillexempel koppla BYGGsamordaren till ditt kalkylsystem och ekonomisystem. Vi sätter inga hinder för den som vill använda databaserna i BYGGsamordnaren för annat ändamål än det som vi tänkt. Det kan tillexempel röra sig om att publicera avvikelser för beställare på webben eller att göra specialrapporter över avvikelser för ledningens kvalitetsrevision. Och till sist, BYGGsamordnaren är EN programvara, ETT system för alla uppgifter i projektledarens vardag, EN manual att bläddra i, EN användarsupport att ringa (gratis), ETT system att lära sig, EN installation och MÅNGA problem färre.

Med vänlig hälsning,
Utvecklingsteamet för BYGGsamordnaren